+48 17 744 90 80 Pon - Pt 07:30 - 15:30 ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec (SSE), POLSKA
Certyfikat
ISO 9001:2015
Numer 1
w branży
Lider
W REGIONIE
Strona główna » W jakim celu wykonuje się przewierty horyzontalne?

W jakim celu wykonuje się przewierty horyzontalne?

Zgodnie z definicją przewierty horyzontalne są metodą nowoczesną, zaliczaną do grupy technologii bezwykopowych. Dzięki nim możliwe jest wykonanie poziomych przewiertów sterowanych. Przewierty horyzontalne są swego rodzaju otworami kierunkowymi. Dzięki wykorzystaniu podczas prac profesjonalnych, innowacyjnych systemów sterujących i pomiarowych, przebieg wykonanego przewiertu oraz położenie punktu wyjściowego pokrywają się z projektem niemalże idealnie. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie przewiertów nawet na silnie zurbanizowanych terenach.

Kiedy wykonywane są przewierty horyzontalne i w jakim celu?

Wykonanie przewiertów horyzontalnych umożliwia na stworzenie różnego rodzaju instalacji jak kanalizacja, wodociągi, linie energetyczne czy gazociągi. Sprawdzają się podczas projektowania sieci na terenach mocno zurbanizowanych, a także wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wykonania odkrytego wykopu pod kable bądź rurociągi. Ta metoda wykorzystywana jest również tam, gdzie konieczne jest pokonanie przeszkód pod postacią torów kolejowych, torów tramwajowych czy bardzo ruchliwych ulic.

W przypadku, kiedy na danym terenie wstępuje gęsta sieć kanalizacji, wodociągów, linii telekomunikacyjnych lub energetycznych przewierty horyzontalne wykonane poniżej siatki instalacji są najlepszym wyborem. Sprawdzają się również podczas pokonywania wzniesień i gór, prowadzenie instalacji przez tereny o szczególnej wartości przyrodniczej czy też podczas przekraczania rzek oraz kanałów.

Wykonane przez profesjonalistów przewierty horyzontalne wykonuje się także w celu oszczędności czasu i pieniędzy. Brak konieczności wykonywania głębokich wykopów pozwala na skrócenie czasu pracy do minimum. Wykorzystując technologię HDD nie niszczy się warstw gleby, roślin czy korzeni drzew, co sprawia, że metoda ta uważana jest za przyjazną środowisku. Przy tej technologii nie ma konieczności odtwarzania pierwotnego wyglądu terenu. Nawet duża urbanizacja nie stoi na przeszkodzie do wykonania przewiertów horyzontalnych. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wykonującej prace tego typu daje gwarancję precyzyjnie wykonanych przewiertów, które pozostawiają spore pole do manewru pracownikom na dalszym etapie prac.

GDPR